uniquebeauty.blogg.se

Abort...JA eller NEJ..?

Kategori: Allmänt

Hej,

Idag ska vi prata om abort!! Yes alla har ju olika åskter om abort och därför bestämde vi oss för att göra en undersökning om abort borde vara lagligt eller inte.

Vi hör dagligen hur det debatteras om abort, men kanske inte riktigt tänkt till och börjat tänka på hur vi själva skulle se på situationen om vi själva blivit utsatta i den situationen som kvinnor blir utsatta i. Abort innebär att man avbryter en graviditet genom medicinering eller kirurgiskt ingrepp. Som sagt är det lagligt i Sverige till den 18:onde veckan.

Alla har rätt att tycka vad de vill och vi tycker att det är intressant och se hur andra egentligen tycker och tänker om Abort. Det är oftast svårt att ta beslut om vad man egentligen tycker, speciellt när t.ex religionen har en stor ställning i ens liv. Är man en mer religiös person, oavsett man är kristen eller muslim kan man tycka att abort motsäger religionen. Och därför se abort som något fel. Är det då rätt att släcka ett liv som Gud skapat såsom en själv. De tio budorden från Bibeln har en stor betydelse i många människors liv, och man utgår oftast från dem. Ett av de tiobudorden lyder ’du skall inte dräpa’, och ger mottankar om abort. Vi ifrågesätter oss själva om detta är något mänskligt. Frågor om  abort har funnits länge i tiden, och beslut om abort har omdiskuterats länge. Abort är helt enkelt en etisk och moralisk fråga!

Vi hör ganska ofta diskussioner om vem som borde bestämma över beslutet om abort. Vissa tycker att en kvinna har rätt till att själv bestämma om hon vill behålla eller göra abort. Andra håller inte alls med och tycker att det är fel och omänskligt att göra abort.

Livet är dyrbart och vi lever bara en gång. Jag kan hålla med de som tycker att man ska behålla barnet som växer i kvinnans mage, eftersom det är ett värdefullt liv. Jag tycker att detta är en svår fråga. Om abort var olagligt kan vissa tycka att då folk hade blivit bättre på att använda preventivmedel och skyddat samlag. Folk hade inte heller tänkt ’detta händer inte mig’ utan att ta ansvar hade blivit allt viktigare. Tonårsgraviditet hade på så sätt minskat. Andra håller inte alls med och så är det. Jag tycker att detta är en mycket viktigt fråga, eftersom beslutet som tas i slutändan berör både barnet och kvinnan.

I dagens samhälle är det vanligare att abortera bort än att adoptera bort. Adoption tycker jag är jätte bra, speciellt för de adoptivföräldrar som väntat länge på att få barn men inte haft den möjligheten att få barn. Då kan man ge barnet man själv inte kan ta hand om och uppfostra, ett lyckligt, tryggt och kärleksfullt liv.

Rätten till abort ser olika ut i världen. Jag tycker att man inte ska ta ett liv för jag tror på att Gud skapade oss och har en plan för oss alla. Men samtidigt tycker jag att ett oskyldigt litet barn inte ska behöva lida och leva ett olyckligt liv bara för att kvinnan inte kan ge det barnet förtjänar. Det är ju kvinnans kropp, och kvinnan borde få fatta sitt eget beslut själv. Det är inte heller så att det är någon annan som skall bära på barnet i 9 månader och sedan ta hand om det. Ett misstag ska inte behöva förstöra ens liv. Jag säger inte att vi inte ska se fostret som något värdefullt utan tycker att man måste tänka mer på barnets framtid. Det är oftast väldigt svårt att kan göra något helhjärtat när vi egentligen inte alls gillar det som sker. Är det så att en kvinna blivit utsatt för våldtäkt och att föda barnet kommer få henne att minnas den hemska händelsen, tycker jag att ingen har rätt att ta beslutet åt kvinnan själv. För detta kommer påverka barnet på alla möjliga sätt. Barnet kommer känna sig hatad resten av sitt liv.

Vi är alla olika människor och har olika uppfattningar om saker ting. Vi håller inte alltid med varandra, men det är det som gör alla oss unika på vårt eget sätt. Abortion är ett ämne som väckt många frågor. Är det rätt att döda ett foster som en dag föds och en dag blir vuxen? Är en fråga vi kan ifrågasätta oss själva, samtidigt som vi frågar: Förtjänar inte ett nyfött barn växa upp i en trygg omgivning oh få en barnom den vill minnas? Det är väldigt svårt att fatta beslut när alla har så olika tankar kring abort.

Jag tycker att detta beslutet borde tas av kvinnan själv som är gravid. Eftersom kvinnan känner sig själv bäst och vet om hon kan klara av att uppfostra ett barn. Jag tycker inte att någon annan ska bestämma och tvinga något till något som kan ge seriösa och negativa konsekvenser!

 

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: